Kontakt

Medycyna Naturalna

Zasady komunikacji

– Komunikuj się tylko poprzez e-mail bądź telefon.
– Istotne dla mnie jest aby zachować ciągłość korespondencji.
– Nie wysyłaj więc wielu wiadomości z różnymi informacjami czy dokumentami.
– Korzystaj proszę z opcji „odpowiedz” zachowując ciągłość korespondencji bądź załączając do nowej wiadomości poprzednie wiadomości e-mail.
– Historia korespondencji to niejednokrotnie historia przebiegu terapii i udzielonych porad.
– Nie wysyłaj do mnie wiadomości z różnych adresów e-mail.
– Zdjęcia wysyłaj jako załączniki, nie wklejaj ich proszę w treść wiadomości.
– Dokumenty powinny być zeskanowane pionowo i przesłane w formacie PDF.
– Podpisz się proszę lub wpisz swoją godność w temacie wiadomości e-mail.

Formularz kontaktowy